Merkur - emise 1867

Datum vydání    1. červen 1867
Platnost do 30. září 1900
Počet kusů použitých známek v době platnosti   2.070.000.000 kusů

Kresba známky zobrazuje hlavu Merkura obrácenou doleva, umístěnou na barevném podkladu v kruhu. Je doplněna rámečky a ornamentální kresbou. Do 31.12. 1867 byla prodávána za 1,05 kr. Od 1.1. 1867 byla cena snížena na 1 kr. Za více než 33 let platnosti známky bylo vytištěno více než 2 miliardy kusů známky. Celkově byla tištěna ve třech základních typech kresby. I. typ v hrubém (GROBER) a jemném (FEINER) tisku. II. typ taktéž v hrubém a jemném tisku a III. typ pouze v jemném tisku. Každý z typů má pak několik dalších podtypů. Každý z podtypů pak byl tištěn v několika barevných odstínech. Tiskové formy obsahovaly čtyři tiskové desky po 100 známkových polích v uspořádání 10 x 10. Nad a pod tiskovou desku byly vloženy ochranné rámy různého provedení. Papír měl archovou průsvitku ZEITUNGS-MARKEN umístěnou vodorovně přes dva přepážkové archy. V roce 1884 dochází ke změně kresby průsvitky (délka je 440 mm). Existuje tisk na tenkém papíru (0,07 mm) a silném papíru (> 0,13 mm). Barva tisku byla fialová. Během tisku se však dosti výrazně měnilo její složení. Známka byla vydána jako stříhaná, pro ulehčení dělení byly však prováděny soukromé perforace nebo průpichy - známo pouze u typu III.

ANK 42 Dřevorit 

vzorek známky - dřevoryt [1]