Papír a průsvitky

Papír použitý k tisku má archovou průsvitku ZEITUNGS-MARKEN, umístěnou přes dva přepážkové archy. V roce 1884 byla kresba průsvitky změněna - zmenšila se délka průsvitky na 440 mm. Změna kresby nastala u písmen A, E, M, N a R. Původní kresba průsvitky je na papíru se známkami typu I, II a část typu III. Nová kresba průsvitky je pouze u typu III.

U III. typu na papíru s novou průsvitkou se vyskytuje pseudoprůsvitka mezi ZP 99 a 100 ve tvaru obráceného T.

Síla papíru se pohybuje v rozmezí cca 0,06 - 0,12 mm. V roce 1884 se na krátkou dobu používal mírně silnější nažloutlý papír (cca 0,08 - 0,1 mm). Silné papíry se používaly v letech 1870 - 77 a jsou poměrně vzácné. Povrch papíru byl hrubší. V letech 1868 - 69 se používal papír s hladkým povrchem, v letech 1870 - 81 zase s povrchem hrubým. Od tété doby byl povrch papíru zase hladký.

 

ANK 42 WZ

 DETAIL STARÉ A NOVÉ PRŮSVITKY

  • ANK 42
  • ANK 42
PRŮSVITKA "R K" a "Z E" - STARÝ TYP (TYP IF)
  • ANK 42
 
  • ANK 42
 
PRŮSVITKA "R K" a "Z E" - NOVÝ TYP (TYP III)
 
  • ANK 42
PSEUDOPRŮSVITKA  TVARU OBRÁCENÉHO "T"