Ochranné rámy

Ochranné rámy byly tisknuty v mnoha variantách kresby. Dle ing. Müllera (13) lze rozlišit až 9 základních druhů, které se používaly v různých obdobích tisku.

 

 A   Jeden cca 5 mm silný pruh.  
 B   Silný pruh s jednou tenkou linkou.
 C  Silný pruh se čtyřmi tenkými linkami.    
 D   Silné pruh jedním tenčím pruhem a se třemi tenkými čarami.    
 E   Čtyři linky, odstupňované od tenké po silnou čáru.  ****    
 F  Tenký pruh mezi dvěma tenčími čarami.    
 G   Dvě tenké čáry mezi dvěma silnějšími čarami.  ****    
 H   Devět tenkých čar (někdy viditelných pouze osm čar).  
 I   Dva tenké pruhy.  ****    

 

 

Přehled použití druhů rámů u jednotlivých typů známek I - III

 

 Typ známky
 Druh rámu dle Müllera
 Typ I hrubý tisk   A (v různých tloušťkách a vzdálenostech), B (ve dvou polohách), D, E 
 Typ I jemný tisk   A 
 Typ II  A, C, F, G, H, I
 Typ III  H (první vydání), A (v různých tloušťkách, všechna pozdější vydání)

 

 

Jednotlivé druhy ochranných rámů dle ing. Müllera (13).

 

V galerii níže jsou zobrazeny různé typy ochranných rámů u všech typů (I až III).

 

 • ANK 42 IB
 • ANK 42 IB
 • ANK 42 IC
 • ANK 42 IE
 • ANK 42 IF
 • ANK 42 IIA
 • ANK 42 IIB
 • ANK 42 III
 • ANK 42 III
 • ANK 42 III
 • ANK 42 III
 • ANK 42 III
 • ANK 42 III
 • ANK 42 III
 • ANK 42 III
 • ANK 42 III