Spojené typy

V několika případech se v tiskové desce nahradily opotřebované bloky ostatními podtypy. Tím vznikly smíšené spojené podtypy  Ia-Ib, Ib-Ic, IIa-IIb a III-IIIa.

 

  • ANK 42 IIA-IIB
Spojené typy IIA-IIA-IIB-IIB-IIA, GRAULILA
  • ANK 42 III-IIIa
Spojené typy III-IIIA-IIIA GRAUVIOLETT
  • ANK 42 III-IIIa
 
Spojené typy III-IIIA-III-III GRAUVIOLETT
  • ANK 42 III-IIIA
 
Spojené typy III-IIIA GRAUVIOLETT