Terst - vlakové pošty

 

Vlaková pošta byl druh ambulantní pošty, která zpracovávala všechny druhy poštovních zásilek během jízdy v upravených železničních vozech. (Ambulantní pošta je druh poštovních služeb prováděných v dopravním prostředku během provozu. Byly zaváděny v Evropě již v 19. století, postupně s rozvojem automatických třídících linek dochází k jejich rušení.)

Stručný přehled počátků vlakové pošty v RU:

1.8. 1850 Zahájení provozu vlakové pošty na trati z Vídně přes Břeclav do Bohumína. Čísla vlakové pošty byla 1 a 2.
7.4. 1851 Zahájení pravidelného provozu  vlakové pošty v Rakousku na trati Vídeň – Brno – Praha. Vlakové pošty měly čísla 3 a 4.
8.4. 1851 Zahájení provozu vlakové pošty mezi Prahou a Podmokly - čísla 6 a 7.
16.11. 1851 Vydáno tzv. „Nařízení císařské“ (Kaiserliche Verordung), které obsahuje provozovací řád železniční pro všechny země korunní.
1858 Byly použity první čtyřosé, čtyřnápravové vozy vlakové pošty v Rakousku s označením c.k. poštovní úřad nebo c.k. poštovní konduktér.
1870  Vlakové pošty začínají působit i na lokálních tratích.
1875  Na území Rakousko-Uherska je v provozu již 41 vlakových pošt. Tento počet postupně narůstá až na 74, z nichž 26 vyjíždí nebo dojíždí z/do Prahy.
1886  Byl vydán přehled poštovních ambulancí, tzv. Kartovací přehledy, které se staly základní pomůckou pro zaměstnance vlakové pošty.
1898  Bylo zavedeno třídění cenných psaní v ambulantních poštách c.k..

 

Razítka, která se v těchto poštách používala, nesla někdy označení výchozího a cílového místa, někdy však pouze číslo vlakové pošty. Byla používána označení: K.K. FAHRENDES POSTAMT, FAHRENDES POSTAMT, FAHRENDE POST, UFFICIO AMBULANTE, dále zkrácená FAHREND. POSTAMT a F.P.A. Následně pak POSTAMBULANCE, K.K. POST-AMBULANCE, K.K. BAHNPOST a zkratka K.K.B.P.

 Přehled vlakových pošt/tras se vztahem k Terstu:

No. 8 Od roku 1858 trasa Vídeň - Terst K.K. FAHRENDES/POSTAMT No 8, POSTAMBULANCE No 8, POSTAMBULANCE/No 8., K.K. POSTAMBULANCE/No 8, F.P.A./WIEN-TRIEST No 8, F.P.A./TRIEST-WIEN No 8
No. 9 Stejná trasa před 1.6.1867 WIEN-TRIEST, K.K. FAHRENDES/POSTAMT No 9, Wien-Triest No 9, POSTAMBULANCE No 9, POSTAMBULANCE No 9., K.K. POSTAMBULACE/No 9, F.P.A./WIEN-TRIEST No 9, F.P.A./TRIEST-WIEN No 9
No. 10 Od roku 1883 stejná trasa WIEN-TRIEST, K.K. FAHRENDES/POSTAMT No 10, K.K. POST AMBULANCE/No 10, FAHRENDES POSTAMT/WIEN-TRIEST, FAHRENDES POSTAMT/TRIEST-WIEN No 10, F.P.A./WIEN-TRIEST, F.P.A./TRIEST-WIEN No 10
No. 11 Stejná trasa od 12.5.1887 WIEN-TRIEST, K.K. FAHRENDES/POSTAMT No 11, K.K. FAHRENDES/POSTAMT No 11., K.K. POST AMBULANCE/No 11, F.P.A. No 11, F.P.A./WIEN-TRIEST No 11, F.P.A./TRIEST-WIEN No 11
No. 39 Trasa Cormons - Terst  TRIEST-CORMONS, UFFICIO AMBULANTE No 39, TRIESTE CORMONS No 39, CORMONS TRIESTE No 39, K.K. POST AMBULANCE/No 39, K.K. POST-AMBULANCE/No 39, F.P.A. No 39
No. 40 Stejná trasa  TRIEST-CORMONS, UFFICIO AMBULANTE No 40,  TRIESTE CORMONS No 40, CORMONS TRIESTE No 40, K.K. POST AMBULANCE/No 40, F.P.A. No 40
No. 49 Mezi 1883 - 1884 trasa Terst - Cormons TRIEST-CORMONS, F.P.A. No 49, FAHRENDES POSTAMT/TRIEST-CORMONS No 49, FAHRENDES POSTAMT/CORMONS-TRIEST No 49, TRIEST-CORMONS/49, CORMONS-TRIEST/49

 

Trasy nižšího řádu:

No. 206 Trasa Vídeň - Terst WIEN-TRIEST, WIEN-TRIEST/206, TRIEST-WIEN/206
No. 342 Trasa Terst - Cormons TRIEST-CORMONS, TRIEST-CORMONS/342
No. 343 Trasa Terst - Cormons TRIEST-CORMONS 
No. 345 Trasa Terst - Cormons TRIEST-CORMONS

 

Příklady používaných razítek:


Razítka "Schaffnerposten"

V začátcích vlakové pošty byl "POSTCONDUCTEUR" člověk, který dohlížel na poštovní náklad na železničních zastávkách. Slovo "POSTCONDUCTEUR" pochází z francouzského "conducteur" a znamená řidič.

Na trase Terst - Cormons byla používána razítka POSTCONDUCTEUR IM ZUGE/TRIEST-CORMONS No a POSTCONDUCTEUR IM ZUGE/CORMONS-TRIEST No

Směr Terst-Cormons 3/1-1002, 7/1-1004, 109-1012, 1002, 1006, 1004, 1008, 1012
Směr Cormons-Terst 1011-108, 1003-8/1, 1013-108/1, 1001-4/1, 1005-8/2, 1005-10/1, 1003, 1005, 1007, 1009, 1001, 1011

 

 Na trase Vídeň - Terst byla používána razítka POSTCONDUCTEUR IM ZUGE/WIEN-TRIEST No a POSTCONDUCTEUR IM ZUGE/TRIEST-WIEN No

Směr Vídeň-Terst 2, 100
Směr Terst-Vídeň 1, 101

  

 

 

  • Vlakové pošty
  • Vlakové pošty
  • Vlakové pošty
  • Vlakové pošty
  • Vlakové pošty
  • Vlakové pošty
  • Vlakové pošty
  • Vlakové pošty
  • Vlakové pošty